Hình thức thanh toán: Quý khách có thể thanh toán theo các hình thức sau:

1. Thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng tận nhà (áp dụng cho toàn quốc).

2.Chuyển khoản tới tài khoản 0411001075022 Lê Như Chiến vietcombank CN Nam Bình Dương

Lưu ý: Khi chuyển khoản quí khách vui lòng ghi rõ nội dung theo mẫu: